Vaarregels

In de motorsloepen ligt een lijst met (vaar)regels.
Bekijk en/ of download de vaarregels voor sloepen hier:
VAARREGELS-sloepen.

Voor de overige boten (roeiboten, kano’s en kajaks) gelden de algemene voorwaarden, bekijk of download ze hier:
vaarregels-roeiboten-kanos.

U dient voorzichtig om te gaan met onze spullen en die van een ander.

Voorrangsregels
Op het water hebben niet-gemotoriseerde voertuigen voorrang op gemotoriseerde boten, behalve op beroepsvaartuigen: in Leiden zijn dit rondvaartboten!

U dient zoveel mogelijk aan de rechterkant van het water te blijven.

Vaar langzaam bij bruggen en wees waakzaam op tegenliggers. Op mooie zomerdagen is het erg druk op het water!

Aansprakelijkheid
De directie van Botenverhuur ´t Galgewater is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of lichamelijk letsel welke u opdoet op ons terrein of tijdens het varen.

Indien u schade toebrengt aan onze boten kunnen wij u hiervoor kosten in rekening brengen.

Indien u schade toebrengt aan eigendommen van derden bent u zelf verantwoordelijk voor de afhandeling hiervan.